Helena Pham sharing about “Will Vietnamese FMCG products shape the world” with RMIT students in Hanoi

Jan 5, 2019 | Tiếng Việt, Vietnam

Helena Pham, Director at Consulus Vietnam, has delivered a guest lecture on the 3 insights for Vietnamese FMCG exports to shape the consumer world to 3rd year students specialised in International Business at RMIT University Vietnam in Hanoi yesterday.

According to Consulus, the 3 insights include:

  1. Excite the palates of the Global Consumer, who are attracted to the Asian tastes, spurred by travel experiences
  2. “Dare to Dream” that the Vietnamese Cultural roots are the springboard to the Global platform
  3. Collaborations with suitable global or regional partners through synergistic joint ventures or co-marketing/ distribution rights

All students were also invited to work in group to develop ideas and solutions to transform the product formula and product packaging of the unique products of Vietnam, including green bean cake (bánh đậu xanh), sweet potato dried (khoai lang sấy) and clove bud eugenia tea (nước vối). 

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản sách trắng ghi lại kết quả tổng kết từ các phiên khám sức khoẻ DN cũng như chỉ ra các phát hiện của chúng tôi về những thành phần không thể thiếu trong “liều Vắc-xin Kiên cường” cho doanh nghiệp trong thời đại “không bao giờ bình thường” và là chìa khóa để chống đỡ lại những gián đoạn trong cả hiện tại và tương lai. Bản sách trắng cũng đề cập đến bốn xu hướng tăng trưởng sẽ tác động đến thế giới của chúng ta trong 20 năm tới.

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Vào ngày 16/11, Đội ngũ chuyên gia tại Consulus Việt Nam đã cùng ban dự án phối hợp tiến hành tổ chức (kết hợp cả tại chỗ và trực tuyến) Workshop Đồng chỉnh Văn hóa hướng đến những GDCer chủ chốt, để từ đó tạo dựng định hướng phát triển và cùng đồng hành trên chặng đường thúc đẩy, đào tạo nhân tài cho Tập đoàn.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!

Buyfull Smart 4.0 Vietnam white paper

Complete the form below to download the sample report

You have Successfully Subscribed!