Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Nov 17, 2021 | Tiếng Việt, Vietnam

Ngày 16/11, Đội ngũ chuyên gia tại Consulus Việt Nam đã cùng Tập đoàn GDC tiến hành tổ chức giai đoạn 2 trong dự án Thiết lập nền tảng về tổ chức cho GDC trở thành “Chủ lao động được lựa chọn hàng đầu” nhằm thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Công ty, một mô đun thuộc gói giải pháp MụcđíchCỐTLÕI.

Tiếp nối thành công của buổi Workshop Sáng tạo và Phát triển ngày 25/10, Đội ngũ chuyên gia tại Consulus Việt Nam đã cùng ban dự án phối hợp tiến hành tổ chức (kết hợp cả tại chỗ và trực tuyến) Workshop Đồng chỉnh Văn hóa hướng đến những GDCer chủ chốt, để từ đó tạo dựng định hướng phát triển và cùng đồng hành trên chặng đường thúc đẩy, đào tạo nhân tài cho Tập đoàn. Sau đó, các giai đoạn tiếp theo được hình thành rõ nét hơn khi văn hóa doanh nghiệp được cấu trúc thành những định tính, định nghĩa rõ ràng.

Đội ngũ chuyên gia Consulus Việt Nam điều phối workshop, Bà Eudora Nhung, Bà Chử Thanh Hương và Bà Helena Phạm.
Đội ngũ huấn luyện viên văn hoá doanh nghiệp GDC đặt tay phải lên tim cùng tuyên thệ Tuyên bố Ý chí Bản GDC Ca
Các huấn luyện viên tham gia chia sẻ theo nhóm về Câu chuyện của bản thân khi thực hành các giá trị văn hoá cốt lõi của GDC

Đọc thêm bài đăng tải tại đây.