Để trở thành 1% hình thành tương lai của Việt Nam, hãy tham gia ConsulusCIRCLE

Dec 28, 2012 | Tiếng Việt, Training

Hanoi (28/06/2012) – Các đại diện doanh nghiệp tham gia Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2012 tại Việt Nam đã được truyền lửa vởi ý tưởng trở thành 1% hình thành tương lai Việt Nam. Đây là thế hệ những lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia mong muốn áp dụng những ý tưởng mới để đổi mới tổ chức của mình. Để thực sự hình thành thế giới, thế hệ này của Việt Nam cần một văn hóa kinh doanh hoàn toàn mới, nơi mà tính đoàn kết và mục đích được khẳng định, thực hành và phát triển nhằm khuyến khích sự hợp tác và khả năng sáng tạo không ngừng.

Vào ngày 04 tháng 10 năm 2012, ConsulusCIRCLE đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra tại tầng 20, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, nhằm khuyến khích các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một cộng đồng được dẫn dắt bởi mục đích để thực sự hình thành tương lai của Việt Nam. Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.

Để cập nhật thông tin về các dự án và các kinh nghiệm hình thành thế giới tại Việt Nam và khu vực, xin mời truy cập trang web của công ty tại www.consulus.com/countries/vietnam