Để trở thành 1% hình thành tương lai của Việt Nam, hãy tham gia ConsulusCIRCLE

Sep 28, 2012 | Past Seminars, Seminars, Vietnam

(View this page in English)

Hanoi (28/06/2012) – Các đại diện doanh nghiệp tham gia Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2012 tại Việt Nam đã được truyền lửa vởi ý tưởng trở thành 1% hình thành tương lai Việt Nam. Đây là thế hệ những lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia mong muốn áp dụng những ý tưởng mới để đổi mới tổ chức của mình. Để thực sự hình thành thế giới, thế hệ này của Việt Nam cần một văn hóa kinh doanh hoàn toàn mới, nơi mà tính đoàn kết và mục đích được khẳng định, thực hành và phát triển nhằm khuyến khích sự hợp tác và khả năng sáng tạo không ngừng.

Vào ngày 04 tháng 10 năm 2012, ConsulusCIRCLE đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra tại tầng 20, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, nhằm khuyến khích các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một cộng đồng được dẫn dắt bởi mục đích để thực sự hình thành tương lai của Việt Nam. Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.

Để cập nhật thông tin về các dự án và các kinh nghiệm hình thành thế giới tại Việt Nam và khu vực, xin mời truy cập trang web của công ty tại www.consulus.com/countries/vietnam

 

Read next

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản sách trắng ghi lại kết quả tổng kết từ các phiên khám sức khoẻ DN cũng như chỉ ra các phát hiện của chúng tôi về những thành phần không thể thiếu trong “liều Vắc-xin Kiên cường” cho doanh nghiệp trong thời đại “không bao giờ bình thường” và là chìa khóa để chống đỡ lại những gián đoạn trong cả hiện tại và tương lai. Bản sách trắng cũng đề cập đến bốn xu hướng tăng trưởng sẽ tác động đến thế giới của chúng ta trong 20 năm tới.

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Vào ngày 16/11, Đội ngũ chuyên gia tại Consulus Việt Nam đã cùng ban dự án phối hợp tiến hành tổ chức (kết hợp cả tại chỗ và trực tuyến) Workshop Đồng chỉnh Văn hóa hướng đến những GDCer chủ chốt, để từ đó tạo dựng định hướng phát triển và cùng đồng hành trên chặng đường thúc đẩy, đào tạo nhân tài cho Tập đoàn.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!