Để thoát khỏi “lời nguyền” ba thế hệ – Thời báo Kinh tế Sài Gòn

May 10, 2013 | Tiếng Việt, Vietnam, Ý tưởng về Tổ chức

Mới đây, bà Tang Ying Chun, Giám đốc chiến lược tại Consulus đã chia sẻ những nhận định về chuyển giao và kế thừa lãnh đạo qua hơn 3 thế hệ và những lời khuyên dành cho các doanh nghiệp Việt Nam với Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 19-2013.

Phần lớn các doanh nghiệp Châu Á đang thiếu một mô hình kế thừa lãnh đạo rõ ràng và thiếu một lộ trình phát triển hạt giống lãnh đạo cho tổ chức. Thực tế, bài toán về phát triển lộ trình chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ vẫn là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm với nhiều doanh nghiệp Châu Á, đặc biệt là các doanh nghiệp gia đình, và số doanh nghiệp này chiếm một phần lớn trong khối doanh nghiệp tư nhân. Nhiều chủ doanh nghiệp gia đình thường mặc định rằng con cái của họ cuối cùng cũng sẽ là người nắm quyền và dẫn dắt công ty nên không chú trọng đến việc phát triển hạt giống lãnh đạo và phải đối mặt với vấn đề này khi đã quá muộn.

Một triết gia Trung Quốc đã từng nói rằng trong một gia đình, những giá trị nhân văn có thể truyền tới 10 đời, thậm chí nhiều hơn. Kiến thức và sự khôn ngoan có thể truyền từ đời này qua đời khác. Nhưng, sự giàu có không thể truyền quá 3 thế hệ.

Với các tổ chức Châu Á – đặc biệt là các doanh nghiệp gia đình – để thoát khỏi “lời nguyền 3 thế hệ”, 1 việc rất quan trọng cần làm đó là phát triển lộ trình chuyển giao giữa các thế hệ dựa trên mục đích căn bản và giá trị cốt lõi. Trong quá trình tư vấn và hỗ trợ một số doanh nghiệp gia đình, chúng tôi đã phát triển một chương trình nuôi dưỡng nhân tài lãnh đạo dựa trên mô hình sau, nhằm giúp các doanh nghiệp có được cơ hội cao hơn trong việc nuôi dưỡng nhân tài lãnh đạo một cách bền vững.

Bước 1: Định nghĩa lộ trình sự nghiệp cho nhân viên dựa trên những yêu cầu về năng lực và giá trị cốt lõi của tổ chức

Bước 2: Phân bổ các cấp độ sự nghiệp vào các vị trí trong tổ chức

Bước 3: Phát hiện những cá nhân phù hợp

Bước 4: Tùy chỉnh lộ trình phát triển lãnh đạo cho từng ứng viên dựa trên những thế mạnh và điểm yếu của họ

Bước 5: Theo dõi sự tiến bộ của ứng viên

Mời đọc bài viết đầy đủ trên bản e-paper của Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 19-2013 trang 42-43.

Để cập nhật thông tin về các dự án và các kinh nghiệm hình thành thế giới tại Việt Nam và khu vực, xin mời truy cập trang web của công ty tại www.consulus.com/countries/vietnam.