Consulus Vietnam continues shaping shining stars of innovation

Oct 13, 2020 | English, News & Updates, Press, Tiếng Việt, Vietnam

Đọc bản Tiếng Việt

With Vietnam being one of the first countries that Consulus expanded into, Consulus Vietnam established its first footprints in Ho Chi Minh City, Vietnam in 2008.

Since then, they have achieved a few firsts, including securing the first Customer Service Innovation project in 2011, launching World Company Day, a global initiative to inspire companies to drive positive social change, in 2013, and winning the first public award for an urban planning concept in Danang in 2016.

Over the past 12 years, Consulus Vietnam has served and impacted companies from 10 different industries including Real Estate, Food and Beverages, Business Services, Trading, Construction, Associations, Vocational Education, Government, Publishing Agency, and Retail.

It has actively engaged over 750 Vietnamese leaders through organizing thought leadership Shape the World Conferences (2011, 2012, and 2013). It has also published over 60 articles in 13 national papers and has been featured on multiple news channels.

“Having been in Consulus for 10 years, building Consulus Vietnam for 9 years and now celebrating its official anniversary has been an unimaginably rewarding experience.”, reflected Helena Pham, Managing Director of Consulus Vietnam, Partner of Consulus Global.

Vietnam is a moving giant, equipped with a richness in culture and resourcefulness in people. Consulus Vietnam envisions Vietnam on the global stage where Vietnamese entrepreneurs and CEOs are global innovators, skillful in successfully integrating global norms while retaining core identities, in building enterprises for social good, in building a culture of unity in diversity, and in being the example of inclusive and embracive leadership and entrepreneurship.

“Serving companies and leaders from a diverse range of sectors, it’s encouraging to see a rising wave of purposeful entrepreneurs, who are able to see the potential of Vietnam, and are eager to shape that future for the industry that they are in, and more importantly for the world, to achieve a more sustainable economy through innovation.” Helena continued.

“From our colleagues and clients in Vietnam, we have learned that Vietnamese are tenacious in seeking a better life. My hope is for Consulus Vietnam to contribute to Vietnam to be a shining example of purpose-driven innovation”, wished Lawrence Chong, Group CEO of Consulus Global.

Consulus Vietnam seeks to continue contributing towards Vietnam’s development not only in economic success but also to achieve greater social balance and harmony in city and township developments. The company stays committed to helping business leaders and city leaders to build robust financial models, manage financial risks, sharpen their business strategies, and achieve higher top-line as well as bottom-line growth.

“Consulus Vietnam brings thought leadership, a rich cultural heritage, strong international support, and excellent product experience. I believe they are in a position to offer unity and peace in diversity, woman leadership and entrepreneurship, and sustainable resources to a variety of industries, and they have the talent and human capital to make it happen. Happy 3rd Anniversary Consulus Vietnam”, wished Jim Funk, Chairman of Consulus Global.


Consulus Việt Nam tiếp tục đồng hành hình thành nên các ngôi sao sáng về đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mà Tập đoàn Tư vấn Consulus Global lựa chọn để mở rộng mạng lưới của mình với việc tạo dựng dấu ấn đầu tiên tại thị trường Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh vào năm 2008.

Kể từ đó, đội ngũ của Consulus Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể đầu tiên tại đây bao gồm dự án Đổi mới Trải nghiệm Dịch vụ khách hàng đầu tiên vào năm 2011, phát động Ngày Thế giới Công ty (World Company Day) vào năm 2013, một sáng kiến ​​toàn cầu nhằm truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội, và giành được giải thưởng lớn đầu tiên với bản ý tưởng quy hoạch đô thị tại Đà Nẵng vào năm 2016.

Trong suốt hành trình 12 năm qua, Consulus Việt Nam đã tham gia tư vấn và tạo ra những thay đổi sáng tạo cho các doanh nghiệp đến từ 10 ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm Bất động sản, Ẩm thực & Đồ uống, Dịch vụ, Thương mại, Xây dựng, Hiệp hội, Đào tạo nghề, Xuất bản và Bán lẻ.ựng, Hiệp hội, Giáo dục dạy nghề, các cơ quan chính phủ, cơ quan xuất bản và Bán lẻ.

Đồng thời, đội ngũ cũng đã kêu gọi được sự tham gia của hơn 750 nhà lãnh đạo Việt Nam thông qua chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp tại chuỗi Hội nghị Hình thành Thế giới (2011, 2012, 2013) và xuất bản hơn 60 bài báo nhận định chuyên sâu trên hơn 13 tờ báo lớn phát hành toàn quốc và được phỏng vấn trên nhiều kênh tin tức truyền hình.

“Đối với tôi, 10 năm đồng hành cùng Consulus, 9 năm tại Việt Nam và ngày hôm nay kỉ niệm 3 năm thành lập chính thức pháp nhân Consulus Việt Nam là một trải nghiệm quý giá và nhiều cảm xúc hạnh phúc khó tả.” bà Helena Phạm, Giám đốc Điều hành Consulus Việt Nam, Partner của Consulus Toàn cầu chia sẻ.

Việt Nam là một người khổng lồ đang chuyển động, giàu có về giá trị văn hoá và giá trị con người. Consulus Việt Nam hình dung thấy trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trên diễn đàn kinh tế-xã hội của thế giới, nơi mà các doanh nhân, các CEO Việt được tin tưởng là những nhà đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, do có sự khéo léo học hỏi, hoà nhập các tinh hoa của thế giới mà không hoà tan những giá trị bản sắc cốt lõi của dân tộc, do dày dạn kinh nghiệm xây dựng các doanh nghiệp bền vững và vì lợi ích xã hội, do biết nuôi dưỡng môi trường văn hoá doanh nghiệp “đoàn kết trong sự đa dạng”, và trở thành hình mẫu về tinh thần lãnh đạo và tinh thần doanh nhân lấy giá trị bao trùm và tư duy chiều sâu làm trung tâm.

“Với kinh nghiệm tư vấn các doanh nghiệp và lãnh đạo đến từ nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, tôi được chứng kiến sự trỗi dậy của một làn sóng của các doanh nhân có lý lẽ sống và lý tưởng, họ trân trọng giá trị và nhìn ra tiềm năng của đất nước, họ nhiệt huyết tham gia kiến tạo tương lai tươi sáng cho ngành nghề họ tham gia, ở thị trường trong nước cũng như quốc tế, để cùng nhau xây dựng một nền kinh tế bền vững hơn thông qua đổi mới sáng tạo,” bà Helena nhấn mạnh.

“Từ kinh nghiệm đồng hành cùng các đồng nghiệp và khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam, chúng tôi đã học được rằng người Việt Nam rất kiên trì trong việc tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng Consulus Việt Nam sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành một tấm gương sáng về đổi mới sáng tạo có mục đích lớn”, ông Lawrence Chong, Giám đốc điều hành Tập đoàn Consulus Global chia sẻ.

Consulus Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam không chỉ ở thành công về kinh tế mà còn nhằm đạt được sự cân bằng và hài hòa xã hội trong sự phát triển của các thành phố và khu đô thị mới. Đội ngũ chuyên gia của Consulus luôn cam kết giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo thành phố xây dựng những mô hình tài chính chặt chẽ, quản lý rủi ro tài chính, làm sắc nét các chiến lược kinh doanh của họ và đạt được mức tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận cao hơn.

“Consulus Việt Nam mang đến những tư duy tiên phong, di sản văn hóa phong phú, sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế và trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời. Tôi tin rằng đội ngũ của chúng tôi tại Việt Nam có khả năng mang lại sự thống nhất và hòa bình trong sự đa dạng, sự sắc bén của các nữ lãnh đạo và tinh thần khởi nghiệp, và các nguồn lực bền vững cho nhiều ngành khác nhau, và họ có tài năng và nguồn nhân lực để biến điều đó thành hiện thực. Chúc mừng Kỷ niệm 3 năm của Consulus Việt Nam”, ông Jim Funk, Chủ tịch Consulus Global gửi lời chúc.

Read next

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Global Network has elected Ms Sindavanh Manivong, the Country Director of Consulus Laos as its next Global Chairwoman for the 1-year term from 2023 – 2024. The Global Chairwoman shall serve as the global spokesperson, focus on the relational dynamics of the entire network, and convene the global leadership team. The Chairwoman shall serve her role in unity with Lawrence Chong, Group CEO of Consulus.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!