Consulus Việt Nam công bố Sách trắng về mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0 và thời kỳ hậu đại dịch, đề xuất lộ trình hướng tới nền kinh tế công nghệ cao

Mar 7, 2023 | English, News & Highlights, News & Updates, Press, Press Release, Tiếng Việt, Vietnam

View in English

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2023 

Consulus Việt Nam vừa công bố hoàn thành dự án nghiên cứu toàn quốc về mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong Sách trắng có tiêu đề “Việt Nam thông minh 4.0, Lộ trình hướng tới nền kinh tế công nghệ cao”. 

Hôm nay, Sách trắng được Consulus Việt Nam, Đại học RMIT Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội ra mắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt trước sự chứng kiến của các cơ quan chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức phát triển quốc tế có mặt tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Singapore. 

Bản báo cáo đưa ra cái nhìn tổng thể về nền kinh tế Việt Nam thông qua tám nhóm ngành, bao gồm giáo dục, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, sản xuất, y tế/chăm sóc sức khỏe, bất động sản, khách sạn/du lịch và kinh doanh quốc tế, sau đó đi sâu vào từng nhóm ngành cụ thể. 

Sách trắng nêu bật rằng các công ty Việt Nam sở hữu những thế mạnh đổi mới vốn có để có thể chuyển đổi mô hình kinh doanh và đạt được lợi thế cạnh tranh trong Công nghiệp 4.0. Consulus Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam phát triển các tài sản trí tuệ và công nghệ độc quyền ‘made in Vietnam‘”, Bà Helena Phạm, Giám đốc điều hành của Consulus Việt Nam, đồng tác giả của Sách trắng, nhấn mạnh. 

Nghiên cứu kết luận với những khuyến nghị và đề xuất thực tiễn để Việt Nam sẵn sàng hơn cho Công nghiệp 4.0, hướng tới trở thành nền kinh tế công nghệ cao, đồng thời chủ động tạo cơ sở hệ thống để giải quyết những thách thức của Công nghiệp 5.0. 

Bà Helena biếu tặng Sách trắng Việt Nam Thông Minh 4.0 tới Đại diện lãnh đạo của Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc Gia, Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm

Giáo sư Robert McClelland, Trưởng Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam cho biết: “Khoa Kinh doanh hợp tác chặt chẽ với ngành thông qua Ban cố vấn doanh nghiệp để đảm bảo rằng các môn học của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của ngành nghề và sinh viên tốt nghiệp từ RMIT có thể đáp ứng mong muốn của doanh nghiệp.” 

Giảng viên của chúng tôi tại RMIT và các thành viên Ban cố vấn doanh nghiệp đã hợp tác chặt chẽ và sâu rộng. Đặc biệt, các thành viên của Ban cố vấn doanh nghiệp đã nhiệt tình làm việc và đóng góp cho việc ra mắt Sách trắng Việt Nam thông minh 4.0, chỉ ra làm thế nào để Việt Nam có thể nắm bắt những cơ hội to lớn do Công nghiệp 4.0 mang lại như một cách đi tắt, đón đầu nhằm phát triển nền kinh tế số.” 

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam, khách mời danh dự của sự kiện, lưu ý rằng mối quan hệ đối tác giữa Singapore và Việt Nam luôn hướng tới tương lai và gần đây đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm năng lượng, tín chỉ carbon và đổi mới sáng tạo. 

Về vấn đề này, Singapore và Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về Quan hệ đối tác kinh tế số và xanh vào tháng trước, giới thiệu một khuôn khổ chung để đưa sự hợp tác của hai bên lên một tầm cao mới về năng lượng, tính bền vững, cơ sở hạ tầng, nền kinh tế số và đổi mới, cũng như tính kết nối. Do đó, tôi rất vui mừng được có mặt tại đây để chứng kiến việc ra mắt Sách trắng Việt Nam thông minh 4.0. Đối với chúng tôi, đó sẽ là một công cụ có giá trị để định hướng sự tham gia của chúng tôi trở nên hiệu quả và có tác động hơn; đặc biệt là khi chúng ta đẩy mạnh hợp tác trong nền kinh tế số, bao gồm các lĩnh vực như an ninh mạng, luồng dữ liệu xuyên biên giới, thành phố thông minh, đổi mới, trí tuệ nhân tạo và thanh toán số”, ông nói thêm. 

Sau buổi ra mắt chính thức này, một loạt các hội thảo chuyên ngành sẽ được tổ chức để chuyển giao bí quyết, năng lực và công cụ cho các công ty trong từng nhóm ngành nhằm giải quyết những thách thức hiện tại, đồng thời khai thác các thế mạnh và cơ hội vốn có để thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng cho chính các công ty, ngành công nghiệp và Việt Nam nói chung. 

Để tải báo cáo mẫu, vui lòng truy cập tại đây:

Giới thiệu Consulus 

Consulus Việt Nam là công ty thành viên của Consulus Global – đơn vị tư vấn đồng hành đổi mới sáng tạo toàn cầu với năng lực tư vấn kinh doanh và thiết kế đa ngành. Consulus hoạt động với niềm tin cốt lõi rằng mục đích và sự đoàn kết thống nhất là điều cần thiết cho sự đổi mới và tăng trưởng toàn diện và bao trùm. Kể từ năm 2004, Consulus đã triển khai các giải pháp đổi mới có hệ thống dành cho các nhà lãnh đạo, tổ chức và thành phố ở khắp Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu và Châu Đại Dương. 

Consulus hiện có mặt tại 16 quốc gia trên thế giới. Consulus tin tưởng vào tầm quan trọng của việc tạo nên một hệ thống kinh tế mà không ai bị bỏ lại phía sau, và là thành viên của mạng lưới các doanh nghiệp của nền Kinh tế Hiệp thông. 

www.consulus.com/vietnam 

Giới thiệu Đại học RMIT 

Thành lập năm 1887, RMIT là đại học đa ngành về công nghệ, thiết kế và doanh thương với hơn 96.000 sinh viên và 9.000 cán bộ giảng viên trên toàn cầu. RMIT đem đến cho sinh viên nền giáo dục chất lượng cao, giúp các em sẵn sàng cho cuộc sống và công việc trong nền kinh tế toàn cầu. Là cơ sở lớn nhất ở châu Á của Đại học RMIT, RMIT Việt Nam hoạt động tại ba địa điểm chính gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, với hơn 12.000 sinh viên, 1,000 cán bộ giảng viên và 17.000 cựu sinh viên tốt nghiệp từ năm 2000 đến nay. 

https://www.rmit.edu.vn/vi

Thông tin liên hệ 

Blair Nguyen 

vietnam@consulus.com 

Consulus Vietnam releases the White paper on Vietnam’s readiness for Industry 4.0 and the post-pandemic age, proposing a roadmap toward a hi-tech economy

Hanoi, 7 March 2023 

Consulus Vietnam has announced the successful completion of the nationwide research project on Vietnam’s readiness for Industry 4.0. The results of the research have been presented in a white paper titled “Smart 4.0 Vietnam, Roadmap toward a high-tech economy”.  

The white paper was launched today in both English and Vietnamese by Consulus Vietnam, RMIT Vietnam, and Hanoi Association for Women Entrepreneurs in the presence of government agencies, business associations, and international development organisations convened at the Vietnam-Singapore Cooperation Center. 

The paper gives an overall view of Vietnam’s economy through eight industry groups, including Education, Banking and Finance, IT-Technology, Manufacturing, Medical/Healthcare, Real Estate, Hospitality/Tourism, and international business, then deep dives into each industry group.  

The white paper affirms that Vietnamese companies possess inherent strengths for innovation that can transform their business models and gain a competitive edge in Industry 4.0. Consulus Vietnam is dedicated to supporting Vietnamese business leaders in developing intellectual properties and proprietary ‘made in Vietnam’ technologies”, Ms Helena Pham, Managing Director of Consulus Vietnam, co-author of the white paper highlighted. 

The paper concludes with practical recommendations and suggestions for Vietnam to be more ready for Industry 4.0 towards becoming a hi-tech economy, while consciously creating a systemic basis to tackle the challenges of Industry 5.0.​​ 

Professor Robert McClelland, Dean of The Business School, RMIT Vietnam said: “The Business School collaborates closely with industry through our Industry Advisory Board to ensure that our courses are aligned with industry demand and that our graduates are positioned to meet the needs of the business.” 

Our Academics at RMIT and Industry Advisory Board members have collaborated strongly and further, members of our Industry Advisory Board have worked hard to contribute to the Smart 4.0 Vietnam White paper launch, identifying how Vietnam could seize the vast opportunities given by Industry 4.0 as a shortcut to develop its digital economy.” 

As 2023 marks the 50th anniversary of diplomatic relations and the 10th anniversary of the Vietnam-Singapore Strategic Partnership, the esteemed Singaporean Ambassador to Vietnam, Mr. Jaya Ratnam, who graced the occasion as the Guest of Honor, noted that the collaborative partnership between Singapore and Vietnam is forward-looking and has recently expanded to encompass a wide range of domains, including energy, carbon credits, and innovation. 

In this connection, Singapore and Vietnam signed an MOU on a Green and Digital Economic Partnership last month, which provides an umbrella framework to bring our cooperation to the next level in energy, sustainability, infrastructure, digital economy and innovation, and connectivity. I am therefore very pleased to be here for the launch of Smart 4.0 Vietnam White Paper. For us, it will be a valuable tool to shape our engagement to be more effective and impactful; especially as we accelerate cooperation in the digital economy, covering areas such as cybersecurity, cross-border data flows, smart cities, innovation, artificial intelligence and digital payments”, he added. 

Following this official launch, a series of industry-specific workshops will be organized to transfer know-how, capabilities, and tools for companies in each industry group to address current challenges and tap on inherent strengths and opportunities to drive innovation and growth for themselves, the industry, and Vietnam as a whole. 

To download the sample report, please visit here:  

 About Consulus Vietnam 

Consulus Vietnam is part of the network of Consulus Global – a global innovation consultancy with multidisciplinary business and design capabilities. Since 2004, their UNIFY methodology has helped companies gain new capabilities and competitive advantage by redesigning their business models, organisational cultures and brand experiences. This enables them to sharpen their capacity to innovate and meet the challenges of Industry 4.0. 

The custom-built solutions that Consulus offers have allowed their clients to increase revenue by over 138%, expand to overseas markets, develop new products and intellectual property, and prepare the next generation of leaders to drive and sustain high growth. Today, Consulus is present in Singapore (World Centre), Argentina, Bangladesh, Brazil, Brunei Darussalam, India, Italy, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, the United States of America, and Vietnam. 

Consulus is a member of the Economy of Communion business network.

www.consulus.com/vietnam 

About RMIT Vietnam 

Founded in 1887, RMIT is a multi-sector university of technology, design and enterprise with more than 96,000 students and 9,000 staff globally. RMIT provides students with a high-quality education preparing them for life and work in a global economy. As the largest offshore campus in Asia, RMIT Vietnam has three locations: Ho Chi Minh City, Hanoi and Danang. With over 12,000 students and 1,000 staff, the University has produced 17,000 alumni since 2000. 

https://www.rmit.edu.vn/

Media contact 

Blair Nguyen 

Strategy Consultant 

vietnam@consulus.com 

The event was supported by the Singapore Global Network (SGN), a division under Singapore Economic Development Board (EDB). In SGN, we are passionate about building relationships and connecting with individuals all over the globe. Check us out at https://singaporeglobalnetwork.gov.sg.

Read next

FAIRVIET joins Accelerator Growth Program of Consulus

FAIRVIET joins Accelerator Growth Program of Consulus

Consulus has inducted security services consultancy FAIRVIET Co., Ltd. into its prestigious Accelerator Growth Program—an initiative that has seen the participation of five companies in the ASEAN region. This groundbreaking partnership between the two companies was...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!