Châu Á cần những công trình có bản sắc – Doanh Nhân Sài Gòn

Jun 5, 2013 | News & Updates, Vietnam

Mới đây, ông Lawrence Chong, Giám đốc điều hành Consulus đã chia sẻ những nhận định xoay quanh chủ đề “Tại sao Châu Á cần những công trình có bản sắc” với báo Doanh Nhân Sài Gòn số 246.

Doanh nhân Sài Gòn_LC

Một trong những thất bại của quá trình hiện đại hóa tại Châu Á là sự bùng nổ của các công trình tòa nhà cao tầng. Do yếu kém trong thiết kế và rập khuôn theo một mớ hỗn độn, thiếu bài bản các phong cách phương Tây, cộng với việc quản lý tồi tệ, rất nhiều tòa nhà ở Châu Á trở thành những khối kiến trúc đắt tiền vô dụng thay vì trở thành chất xúc tác hiệu quả và bền vững cho sự phát triển của xã hội.

Mời đọc bài viết đầy đủ trên bản e-paper của Doanh Nhân Sài Gòn số 246 và phiên bản tiếng Anh của bài viết tại đây.

Để cập nhật thông tin về các dự án và các kinh nghiệm hình thành thế giới tại Việt Nam và khu vực, xin mời truy cập trang web của công ty tại www.consulus.com/countries/vietnam.

 

Read next

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Global Network has elected Ms Sindavanh Manivong, the Country Director of Consulus Laos as its next Global Chairwoman for the 1-year term from 2023 – 2024. The Global Chairwoman shall serve as the global spokesperson, focus on the relational dynamics of the entire network, and convene the global leadership team. The Chairwoman shall serve her role in unity with Lawrence Chong, Group CEO of Consulus.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!