Launch Featured in Vietnamese News

Launch Featured in Vietnamese News

The launch of World Company Day at Shape the World Conference in Ho Chi Minh City saw 83 signatories and were featured in the following media: Phunu Online – Đề xuất ngày 15/8 hàng năm là Ngày Thế giới công ty Báo Đại Đoàn Kết – Khai mạc Hội nghị Hình...