Training Articles

Tương lai Kiên cường chủ động cho Ngành Giáo dục – Đào tạo

Tại sự kiện hội thảo và workshop dành cho ngành Giáo dục – Đào tạo diễn ra vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Consulus Việt Nam đã mang đến cơ hội học hỏi và áp dụng thực tiễn các chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong ngành Giáo dục – Đào tạo về chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu.

Helena Pham, Partner at Consulus Vietnam shared about ‘Unity for Innovation’ with VNITO Hanoi

Ms Helena Pham, Partner at Consulus, has shared her experience with over 20 CEOs and senior management of Vietnam...

Giám đốc Consulus, Việt Nam chia sẻ tại Asia Connection 2013

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc thị trường Việt Nam, Consulus mới đây đã chia sẻ tại Chương trình Asia Connection 2013 với tư cách diễn giả của chương trình.

Creating a desired conversation for a tourism event with Hanoi University students

Helena Pham was invited to Hanoi University to share with students about the strategic role of an event to a destination of tourism.

Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện chính quyền và các tổ chức xã hội từ hơn 7 tỉnh thành tham dự Hội nghị Hình thành Thế giới tổ chức ngày 15/08/2013 để thảo luận cách thức để các doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt và phát triển công ty trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

read more

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!