GDC đồng hành cùng Consulus tái định vị chiến lược nâng cao giá trị doanh nghiệp và chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

GDC đồng hành cùng Consulus tái định vị chiến lược nâng cao giá trị doanh nghiệp và chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Hà Nội, Ngày 24/03/2021 – Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC chính thức công bố sứ mệnh và tầm nhìn 2035 cùng với bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sau dự án MụcđíchCỐTLÕI đồng hành cùng đơn vị tư vấn đổi mới toàn cầu, Consulus Việt Nam....
Professional Certification for Ms Rebecca Teo

Professional Certification for Ms Rebecca Teo

Consulus Singapore is pleased to announce that Ms Rebecca Teo Ming Zhen, our Deputy Head for Strategic Perspectives is now certified as a Professional Singapore Certified Management Consultant by TUV SUD PSB Pte Ltd. Her recognised areas of expertise includes Business...
Consulus has conducted the Extraordinary Global School 2020, titled: With Others – Defining our Exceptional Way of Service, which brought together over 56 members from 20 countries online to discuss new solutions and methods of engagement for the post COVID-19 world.

Consulus has conducted the Extraordinary Global School 2020, titled: With Others – Defining our Exceptional Way of Service, which brought together over 56 members from 20 countries online to discuss new solutions and methods of engagement for the post COVID-19 world.

Singapore, 19 June 2020 – Consulus has conducted its 4th global school with over 56 members from 20 countries. The 3-day virtual event convened members from the global network to discuss how COVID-19 has changed the consulting industry, and to discuss ways to redefine...