Be the next 1% of Vietnam, Join ConsulusCIRCLE

Sep 28, 2012 | Past Seminars, Seminars, Vietnam

(Xem nội dung bằng tiếng Việt)

Hanoi (28/09/2012) – Shape The World Conference Vietnam 2012 participants were inspired by the ideas of being the next 1% who will shape the future of Vietnam. This 1% refers to a new generation of business leaders and professionals who would like to apply new ideas to transform their business environment. In order to truly shape the world, Vietnamese leaders need a totally new business culture, one where unity and purpose is lived and practiced so as to encourage innovation and collaboration.

On 4th October 2012, the 1st ConsulusCIRCLE will take place at the 20th floor of Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Hanoi, Vietnam to encourage Vietnamese leaders to build purpose-led communities so as to truly shape the future of Vietnam. View full details and register.

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản sách trắng ghi lại kết quả tổng kết từ các phiên khám sức khoẻ DN cũng như chỉ ra các phát hiện của chúng tôi về những thành phần không thể thiếu trong “liều Vắc-xin Kiên cường” cho doanh nghiệp trong thời đại “không bao giờ bình thường” và là chìa khóa để chống đỡ lại những gián đoạn trong cả hiện tại và tương lai. Bản sách trắng cũng đề cập đến bốn xu hướng tăng trưởng sẽ tác động đến thế giới của chúng ta trong 20 năm tới.

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Vào ngày 16/11, Đội ngũ chuyên gia tại Consulus Việt Nam đã cùng ban dự án phối hợp tiến hành tổ chức (kết hợp cả tại chỗ và trực tuyến) Workshop Đồng chỉnh Văn hóa hướng đến những GDCer chủ chốt, để từ đó tạo dựng định hướng phát triển và cùng đồng hành trên chặng đường thúc đẩy, đào tạo nhân tài cho Tập đoàn.