3 bài học về phát triển thành phố thông minh từ Hội nghị Hình thành Thế giới 2018 tại Singapore

3 bài học về phát triển thành phố thông minh từ Hội nghị Hình thành Thế giới 2018 tại Singapore

Hội nghị Hình thành Thế giới 2018 diễn ra tại Singapore ngày 6/7 vừa qua là một nơi gặp gỡ cho các chuyên gia có cùng mối quan tâm đến để chia sẻ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau và quan trọng hơn là tìm cách tiếp cận thống nhất để xây dựng các thành phố thông minh nhằm...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!