Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Tải về Sách Trắng, PDF, 6.2MB COVID-19: Cuộc đại thay đổi làm phá vỡ mọi quy tắc Không một ai chuẩn bị cho tình huống đại dịch COVID-19 làm tê liệt cả thế giới. Trong khi mọi sự tập trung của thế giới đều dồn vào các vấn đề về sức khoẻ cá nhân, gia đình và cộng đồng,...
Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Ngày 16/11, Đội ngũ chuyên gia tại Consulus Việt Nam đã cùng Tập đoàn GDC tiến hành tổ chức giai đoạn 2 trong dự án Thiết lập nền tảng về tổ chức cho GDC trở thành “Chủ lao động được lựa chọn hàng đầu” nhằm thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp với chiến lược phát...
Um Brasil melhor por design

Um Brasil melhor por design

Declaração conjunta de Carlos Xavier e Pedro Furtado Se nos trouxe muitas dificuldades, a crise do Covid-19 também nos permitiu reconhecer fragilidades e identificar grandes oportunidades!    Pedro Furtado, em Cingapura, e eu, Carlos Xavier no Brasil, como consultores...