A Refreshed Identity for World Company DayNgày Thế giới Công ty ra mắt bản sắc mới

Apr 24, 2014 | News Mentions (WCD)


We have updated the visual identity to better reflect World Company Day’s bold stride towards inspiring companies to make a daily difference. We have retained the concept of the globe from the previous logo to demonstrate the movement’s world-wide appeal. The globe is represented by the letter C to show the impact of companies on the world. The entire treatment is aimed to suggest a modern and timeless experience. We believe that this will enhance the movement’s ability to reach out to everyone.

WCD_Website-Publish-Post_Logo

New logo

Old logo

Old logoChúng tôi vừa chính thức làm mới bản sắc trực quan cho Ngày Thế giới Công ty nhằm thể hiện tốt hơn mục đích và nhiệm vụ truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp và công ty toàn cầu luôn tạo ra sự khác biệt mỗi ngày. Chúng tôi quyết định giữ lại ý tưởng về quả địa cầu có trong logo cũ nhằm chỉ rõ tính chất lan toả toàn cầu của phong trào này. Quả địa cầu được biểu trưng bằng chữ cái “C” ngụ ý tới khả năng tác động có tính toàn cầu của các công ty. Toàn bộ sự điều chỉnh này là nhằm tạo ra một trải nghiệm trực quan hiện đại và bất tận. Chúng tôi tin rằng với sự thay đổi này, phong trào Ngày Thế giới Công ty sẽ tăng thêm khả năng tiếp cận với tất cả doanh nhân, công ty và tổ chức trên toàn thế giới.

WCD_Website-Publish-Post_Logo

Logo mới

Old logo

Logo cũ

Read next

Doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty: Công ty thương mại BOO

Doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty: Công ty thương mại BOO

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty, chúng tôi đang bắt đầu một chuyên mục mới nơi chúng tôi đăng tải những câu chuyện của các Công ty hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng những câu chuyện của các doanh...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!