9 nhân tố giúp doanh nghiệp trường tồn – Lawrence Chong chia sẻ với Báo điện tử VnExpress

Apr 12, 2013 | News & Updates, Press, Tiếng Việt

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, ông Lawrence Chong, CEO Consulus đã chia sẻ những quan điểm cá nhân về 9 nhân tố tiên quyết giúp doanh nghiệp phát triển trường tồn cùng thời gian với Báo điện tử VnExpress, báo điện tử tiếng Việt có nhiều người xem nhất toàn cầu.

Nhân tố quan trọng cho sự vận hành bền vững của doanh nghiệp lớn như P&G, Lenovo, Huawei hay Tata Group là sự kế thừa lãnh đạo qua các thế hệ. Để tổ chức có thể sống sót trước thử thách của thời gian, các yếu tố dưới đây được coi là tiên quyết trong hành trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

1. Người sáng lập
2. Mục đích
3. Cảm hứng
4. Sự lãnh đạo chung
5. Quản trị
6. Bí kíp
7. Người cổ động
8. Lời hứa
9. Tập quán

Mời đọc những lời khuyên của ông Lawrence Chong dành cho các doanh nghiệp trên Báo điện tử VnExpress.

Để cập nhật thông tin về các dự án và các kinh nghiệm hình thành thế giới tại Việt Nam và khu vực, xin mời truy cập trang web của công ty tại www.consulus.com/countries/vietnam.

 

Read next

Shape the World Summit 2024: In an Age of Crisis, Creative Change-making matters

Shape the World Summit 2024: In an Age of Crisis, Creative Change-making matters

Shape the World Summit 2024 will be held on June 21st at Jewel Changi Airport, with a closing keynote by Mr. Lim Boon Heng, Chairman of Temasek Holdings.

This year’s summit will launch groundbreaking initiatives such as AgriCORE for regenerative agriculture, DialogueCORE for inclusion resilience, and FamilyCORE for family-led foundation impacts.

The event concludes with a gala dinner marking Consulus’ 20th anniversary and the book launch of Creative Change: Becoming Changemakers and Seeing the Heart of Lasting Change by Lawrence Chong.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!