6 bước hợp nhất các nhóm chuyên gia đa ngành: Consulus trên báo Doanh Nhân Sài Gòn

Nov 28, 2016 | News & Updates, Tiếng Việt, Vietnam, Ý tưởng về Tổ chức

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO của Consulus đã đưa ra các bước để hợp nhất nhóm các chuyên gia đa ngành nhằm tạo ra các giải pháp phù hợp với bối cảnh thời đại mới trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 416 ra ngày 16/11/2016 với tựa đề “6 bước hợp nhất các nhóm chuyên gia đa ngành” (Đọc E-paper tại đây).

Bài được đăng lại trên Doanh Nhân Sài Gòn Online vào ngày 21/11/2016 (Xem bài viết tại đây).

Trong bài viết này, ông nhấn mạnh rằng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 báo trước sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất và quản trị. Chính vì vậy, khả năng phối hợp với người khác, đặc biệt là những chuyên gia ở nhiều ngành khác nhau sẽ trở nên vô cùng quan trọng trong việc tạo ra các giải pháp phù hợp với bối cảnh thời đại mới.

Ông đưa ra 6 bước giúp hợp nhất nhóm các chuyên gia đến từ các lĩnh vực chuyên môn khác nhau:
1. Làm rõ mục đích của cả đội nhóm
2. Tôn trọng lẫn nhau
3. Trân trọng chuyên môn khác nhau của từng người
4. Mở rộng phạm vi an toàn quen thuộc của chính mình
5. Nuôi dưỡng một khung tư duy chung
6. Sự rõ ràng và tác động của kết quả

Tham khảo bài viết đầy đủ với tựa đề “Ý tưởng thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 6 bước hợp nhất các nhóm chuyên gia đa ngành” trên trang web chính thức của Consulus.

Read next

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Global Network has elected Ms Sindavanh Manivong, the Country Director of Consulus Laos as its next Global Chairwoman for the 1-year term from 2023 – 2024. The Global Chairwoman shall serve as the global spokesperson, focus on the relational dynamics of the entire network, and convene the global leadership team. The Chairwoman shall serve her role in unity with Lawrence Chong, Group CEO of Consulus.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!