3 bước xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu – Consulus trên Báo Doanh nhân Sài Gòn

Sep 1, 2015 | News & Updates, Press, Tiếng Việt, Vietnam, Ý tưởng về Thiết kế

Tiếp nối bài viết “Quảng bá thương hiệu: thu hút thôi đã đủ?” của Consulus trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 354 , ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã đưa ra những lời khuyên cho các doanh nghiệp châu Á trong việc xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn tron số 355 ra ngày 1/9/2015 với tựa đề “Tạo dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu“. Bài được đăng lại trên Doanh Nhân Sài Gòn Online với tựa đề “3 bước xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu”.

Trong bài viết này, ông nhấn mạnh rằng đã đến lúc các doanh nghiệp châu Á nên dừng việc đầu tư quảng cáo một cách “hú họa”, thay vào đó cần tạo dựng cho thương hiệu một hình ảnh nhận diện đặc trưng.

Ông cũng đưa ra 3 bước giúp tạo dựng thành công hình ảnh khó quên của thương hiệu trong tâm trí khách hàng:

1. Khác biệt hóa qua mọi đặc điểm nhận diện thương hiệu

2. Xác định rõ mục đích của từng loại hình công cụ trực quan

3. Hướng tới nâng cao khả năng nhận diện và giảm thiểu sự đa dạng không cần thiết

Tham khảo bài viết đầy đủ với tựa đề “Quảng bá thương hiệu: thu hút thôi đã đủ? trang web chính thức của Consulus.

Read next

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Global Network has elected Ms Sindavanh Manivong, the Country Director of Consulus Laos as its next Global Chairwoman for the 1-year term from 2023 – 2024. The Global Chairwoman shall serve as the global spokesperson, focus on the relational dynamics of the entire network, and convene the global leadership team. The Chairwoman shall serve her role in unity with Lawrence Chong, Group CEO of Consulus.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!