3 bước xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu – Consulus trên Báo Doanh nhân Sài Gòn

Sep 1, 2015 | News & Updates, Press, Tiếng Việt, Vietnam, Ý tưởng về Thiết kế

Tiếp nối bài viết “Quảng bá thương hiệu: thu hút thôi đã đủ?” của Consulus trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 354 , ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã đưa ra những lời khuyên cho các doanh nghiệp châu Á trong việc xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn tron số 355 ra ngày 1/9/2015 với tựa đề “Tạo dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu“. Bài được đăng lại trên Doanh Nhân Sài Gòn Online với tựa đề “3 bước xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu”.

Trong bài viết này, ông nhấn mạnh rằng đã đến lúc các doanh nghiệp châu Á nên dừng việc đầu tư quảng cáo một cách “hú họa”, thay vào đó cần tạo dựng cho thương hiệu một hình ảnh nhận diện đặc trưng.

Ông cũng đưa ra 3 bước giúp tạo dựng thành công hình ảnh khó quên của thương hiệu trong tâm trí khách hàng:

1. Khác biệt hóa qua mọi đặc điểm nhận diện thương hiệu

2. Xác định rõ mục đích của từng loại hình công cụ trực quan

3. Hướng tới nâng cao khả năng nhận diện và giảm thiểu sự đa dạng không cần thiết

Tham khảo bài viết đầy đủ với tựa đề “Quảng bá thương hiệu: thu hút thôi đã đủ? trang web chính thức của Consulus.

Shape the World Summit 2022: Future Resilience by Design

Shape the World Summit 2022: Future Resilience by Design

Over 150 leaders from business, non-profits and social enterprises from 12 countries convened in person at The Swissotel, The Stamford for Shape the World Summit 2022 on 21st June to share personal experiences and ideas on how to shape a resilient future.

Consulus Elects First Chairwoman: Helena Pham

Consulus Elects First Chairwoman: Helena Pham

This week, during the 5th Annual Consulus Global School, conducted in a hybrid format with Consulites in attendance from 12 countries, Ms Helena Pham was elected as the Global Chairwoman for 2022 to 2023.