3 bước xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu – Consulus trên Báo Doanh nhân Sài Gòn

Sep 1, 2015 | News & Updates, Press, Tiếng Việt, Vietnam, Ý tưởng về Thiết kế

Tiếp nối bài viết “Quảng bá thương hiệu: thu hút thôi đã đủ?” của Consulus trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 354 , ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã đưa ra những lời khuyên cho các doanh nghiệp châu Á trong việc xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn tron số 355 ra ngày 1/9/2015 với tựa đề “Tạo dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu“. Bài được đăng lại trên Doanh Nhân Sài Gòn Online với tựa đề “3 bước xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu”.

Trong bài viết này, ông nhấn mạnh rằng đã đến lúc các doanh nghiệp châu Á nên dừng việc đầu tư quảng cáo một cách “hú họa”, thay vào đó cần tạo dựng cho thương hiệu một hình ảnh nhận diện đặc trưng.

Ông cũng đưa ra 3 bước giúp tạo dựng thành công hình ảnh khó quên của thương hiệu trong tâm trí khách hàng:

1. Khác biệt hóa qua mọi đặc điểm nhận diện thương hiệu

2. Xác định rõ mục đích của từng loại hình công cụ trực quan

3. Hướng tới nâng cao khả năng nhận diện và giảm thiểu sự đa dạng không cần thiết

Tham khảo bài viết đầy đủ với tựa đề “Quảng bá thương hiệu: thu hút thôi đã đủ? trang web chính thức của Consulus.

Consulus Việt Nam công bố Sách trắng về mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0 và thời kỳ hậu đại dịch, đề xuất lộ trình hướng tới nền kinh tế công nghệ cao

Consulus Việt Nam công bố Sách trắng về mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0 và thời kỳ hậu đại dịch, đề xuất lộ trình hướng tới nền kinh tế công nghệ cao

Hôm nay, Sách trắng Việt Nam Thông minh 4.0 được Consulus Việt Nam, Đại học RMIT Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội ra mắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt trước sự chứng kiến của các cơ quan chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức phát triển quốc tế có mặt tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Singapore. 

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!