Robot “đánh chiếm” thị trường lao động, các nhà quản trị cần làm gì?

Robot “đánh chiếm” thị trường lao động, các nhà quản trị cần làm gì?

Bài viết này của ông Shiraz Latiff – Giám đốc Consulus Lanka (Sri Lanka), Chủ tịch của mạng lưới các chuyên gia tư vấn toàn cầu của Consulus Global đã được đăng trên báo điện tử Cafebiz. Xem thêm tại đây. Cho dù “cơn bão” Cách mạng Công nghiệp 4.0 ập...