Robot “đánh chiếm” thị trường lao động, các nhà quản trị cần làm gì?

Robot “đánh chiếm” thị trường lao động, các nhà quản trị cần làm gì?

Bài viết này của ông Shiraz Latiff – Giám đốc Consulus Lanka (Sri Lanka), Chủ tịch của mạng lưới các chuyên gia tư vấn toàn cầu của Consulus Global đã được đăng trên báo điện tử Cafebiz. Xem thêm tại đây. Cho dù “cơn bão” Cách mạng Công nghiệp 4.0 ập...
A Prayer for Sustainable Economy

A Prayer for Sustainable Economy

To mark the 6th World Company Day, a prayer for a sustainable economy has been composed. It is inspired by the prayer of St. Francis, a 13th century Saint: Lord, make us instruments for a Sustainable Economy. Where there is poverty of purpose, help us inspire one;...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!