Consulus Việt Nam tham gia Consulus Global School tại Singapore cùng với các đại diện đến từ 14 quốc gia

Consulus Việt Nam tham gia Consulus Global School tại Singapore cùng với các đại diện đến từ 14 quốc gia

Chị Phạm Thu Hằng, Giám đốc Consulus Việt Nam và chị Chử Thanh Hương, Chuyên gia tư vấn cấp cao vừa đại diện cho Consulus Việt Nam tham gia chương trình họp toàn cầu của Consulus Global tại Singapore từ ngày 18 – 22/6. Chương trình họp định kì hằng năm của...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!