Consulus, Introduces LeadershipCORE™ – Holistic Leadership for a Complex World

Tập đoàn Tư vấn Đổi mới Quốc tế, Consulus ra mắt LeadershipCORE™ – chương trình đào tạo nhà lãnh đạo toàn cầu trong thời đại 4.0

Consulus chính thức ra mắt chương trình đào tạo kĩ năng lãnh đạo mới mang tên gọi LeadershipCORE™ (LãnhđạoCỐTLÕI). Mô hình kĩ năng lãnh đạo của chương trình này được thiết kế nhằm trang bị cho các lãnh đạo doanh nghiệp những kĩ năng cần thiết để đón đầu làn sóng của...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!