CPG Consultants và Consulus bắt tay hợp tác nhằm hiện thực hoá tầm nhìn của các dự án bất động sản

CPG Consultants và Consulus bắt tay hợp tác nhằm hiện thực hoá tầm nhìn của các dự án bất động sản

SINGAPORE, Ngày 16/5/2016 – Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa CPG Consultants và Consulus đã được ký kết ngày hôm nay nhằm giúp hiện thực hoá tầm nhìn của các dự án bất động sản. Mối quan hệ đối tác này chứng kiến sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp tư vấn toàn cầu hàng...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!