Giảm thiểu tổn thất do bất đồng nội bộ – Consulus chia sẻ trên Doanh Nhân Sài Gòn

Giảm thiểu tổn thất do bất đồng nội bộ – Consulus chia sẻ trên Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, bà Phạm Thị Thu Hằng, Đối tác Chiến lược, Consulus Việt Nam đã chia sẻ trên báo Doanh Nhân Sài Gòn, số 381 ra ngày 16/3/2016 về những giải pháp để giảm thiểu tổn thất gây ra bởi bất đồng nội bộ. Trong bài viết này, bà chia sẻ rằng bất đồng nơi công sở không...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!