Official opening of The FIND

Official opening of The FIND

On 16th October 2014, Surecatch World has officially opened a new restaurant concept, The FIND. Designed by Consulus, this latest retail concept store launch is another milestone achieved, as the company aims to bring the SureCatch World brand to a new audience of...
Phỏng vấn với ông Blair Singer về nghệ thuật lãnh đạo

Phỏng vấn với ông Blair Singer về nghệ thuật lãnh đạo

Trong gần ba thập kỷ qua, Blair Singer đã giúp đỡ nhiều cá nhân đạt được hiệu quả công việc cao nhất trong các lĩnh vực như kinh doanh, bán hàng, tiền bạc, hoạt động nhóm, các mối quan hệ cũng như trong cuộc sống. Ông là người sáng lập ra Học Viện toàn cầu Blair...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!