Doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty: Hội Chất  lượng TP.HCM (VQAH)

Doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty: Hội Chất lượng TP.HCM (VQAH)

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty, chúng tôi đang bắt đầu một chuyên mục mới nơi chúng tôi đăng tải những câu chuyện của các Công ty hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng những câu chuyện của các doanh...