About Yellow Slippers, Chicks and Life.

About Yellow Slippers, Chicks and Life.

The Columnist(TC) talks to Jeffrey Chiu, Co-founder of Consulus about his insights and experiences from Hong Kong to South-east Asia. TC: Tell us about your experience before you became a partner at Consulus My work experiences started from the age of eighteen when I...
7 chiến thuật để hồi sinh và dẫn dắt những người thiếu nhiệt huyết – CafeBiz

7 chiến thuật để hồi sinh và dẫn dắt những người thiếu nhiệt huyết – CafeBiz

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ với Báo điện tử CafeBiz 7 chiến thuật giúp các lãnh đạo doanh nghiệp hồi sinh và dẫn dắt những nhân sự thiếu nhiệt huyết. Ông Lawrence Chong nhấn mạnh rằng rất nhiều người trong số chúng ta...
7 chiến thuật để hồi sinh và dẫn dắt những người thiếu nhiệt huyết

7 chiến thuật để hồi sinh và dẫn dắt những người thiếu nhiệt huyết

Khi tôi còn là một người lính nghĩa vụ trẻ trong quân đội Singapore, tôi đã có niềm tin vào hệ thống quân đội và tính kỉ luật mà nó mang tới. Các bài tập chiến tranh và các bài tập huấn luyện ngoài trời tạo cho tôi cảm giác rất háo hức. Nhưng tôi cũng sớm nhận ra...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!