A Decade of Shaping the World

A Decade of Shaping the World

In a humble cafe on Bali Lane ten years ago, we made the solemn pact to create a company with a difference. What an adventure it has been! We have since shared our belief that companies can become the difference that they are meant to be in more than 18 cities around...
Ban cố vấn Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam: Cơ hội mỗi doanh nghiệp tự soi chiếu và tìm ra mô hình đưa doanh nghiệp vươn lên

Ban cố vấn Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam: Cơ hội mỗi doanh nghiệp tự soi chiếu và tìm ra mô hình đưa doanh nghiệp vươn lên

Tải về Thông cáo báo chí (PDF) Hà Nội, Ngày 3 tháng 6 năm 2014 – Các Diễn giả của Consulus và Ban Cố vấn nội dung cho Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Doanh nhân Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái và Bà Mai Trang Thanh,...
B2B ở Việt Nam: Doanh nghiệp của bạn sẽ kịp thay đổi hay là chết? (P2) – CafeBiz

B2B ở Việt Nam: Doanh nghiệp của bạn sẽ kịp thay đổi hay là chết? (P2) – CafeBiz

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ với các doanh nghiệp B2B ở Việt Nam những hạn chế họ đang gặp phải và cách thức để bắt kịp với những thay đổi của thời đại để tránh bị đào thải với Báo điện tử CafeBiz. Rất nhiều doanh nghiệp...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!