Can Malaysia Airlines be saved?

Can Malaysia Airlines be saved?

The ‘black swan’ aviation incident of MH370 is not likely go away anytime soon due to the prolonged search mission. So any time a search update comes along, it will continue to affect the brand, says Lawrence Chong, CEO of Consulus. Lawrence said this in...
Danh mục thương hiệu cồng kềnh (Kỳ II) – Doanh Nhân Sài Gòn

Danh mục thương hiệu cồng kềnh (Kỳ II) – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ những cách tiếp cận chiến lược giúp các tập đoàn Châu Á rà soát và thu gọn danh mục thương hiệu thành công trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 290. Làm cách nào để đơn giản hóa và quản trị danh mục...