3 cách để thiết kế và xây dựng bản sắc chung cho doanh nghiệp

3 cách để thiết kế và xây dựng bản sắc chung cho doanh nghiệp

View the article in English Trong cuốn tiểu thuyết The Pillars of the Earth, nhà tiểu thuyết gia lịch sử Kent Follet đã mô tả một cách rất sinh động cuộc sống trong một ngôi làng được hình thành và gắn kết bởi một mục tiêu xây dựng một nhà thờ chung. Mặc dù đây là một...
Featured Signatory: SaladStop! from Singapore

Featured Signatory: SaladStop! from Singapore

We are starting a new series where we feature World Company Day (WCD) Signatories from around the world. We hope that these stories will encourage you, that you too can make a difference in your daily work. If you would like to share your stories, you can do so...