Khuyến khích sáng tạo để thay đổi thành công: Phỏng vấn Ông Bùi Quốc Việt, VNPT

Khuyến khích sáng tạo để thay đổi thành công: Phỏng vấn Ông Bùi Quốc Việt, VNPT

Ông Bùi Quốc Việt hiện là Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), kiêm Tổng biên tập Tạp chí Xã hội Thông tin. Tính đến thời điểm hiện tại, ông đã có hơn 23 năm hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, quản trị...
Lawrence comments on Hello Kitty Craze

Lawrence comments on Hello Kitty Craze

  The Hello Kitty Craze is back and once again McDonald’s is at the forefront for distributing the must-have merchandise. When asked about this, Lawrence Chong, CEO at Consulus shared that as the Hello Kitty brand has been built with religious consistency...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!