Đưa dịch vụ y tế hiện đại về địa phương: Phỏng vấn với Bác sĩ Nguyễn Thế Thử

Đưa dịch vụ y tế hiện đại về địa phương: Phỏng vấn với Bác sĩ Nguyễn Thế Thử

View this in English Bác sĩ Nguyễn Thế Thử, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 về chấn thương chỉnh hình, nghiên cứu sinh tại học viện quân y chấn thương chỉnh hình, Giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước với 30 năm kinh nghiệm trong nghề. Ông là một trong những người đầu tiên đem...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!