Ra mắt Ngày Thế giới Công ty đầu tiên tại Hội nghị Hình thành Thế giới lần thứ 5

Ra mắt Ngày Thế giới Công ty đầu tiên tại Hội nghị Hình thành Thế giới lần thứ 5

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (15/08/2013) – Tại Hội nghị Hình Thành Thế Giới lần thứ 5 tổ chức vào ngày 15/8/2013 tại Khách sạn Novotel Saigon Center, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ra mắt đầu tiên Ngày Thế giới Công ty – một sáng kiến của Hội nghị Hình...
Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (15/08/2013) – Hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện chính quyền và các tổ chức xã hội từ hơn 7 tỉnh thành tham dự Hội nghị Hình thành Thế giới tổ chức ngày 15/08/2013 để thảo luận cách thức để các doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt và...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!