Bài học thành công của Amazon trong phát triển sản phẩm Kindle – Nhịp Sống Số

Bài học thành công của Amazon trong phát triển sản phẩm Kindle – Nhịp Sống Số

Mới đây, Ông Roy Chen, Chuyên viên tư vấn chiến lược cấp cao tại Consulus đã chia sẻ với bạn đọc Tạp chí Nhịp Sống Số những điều phía sau thành công của Amazon với thiết bị đọc sách Kindle và các bài học lớn các doanh nghiệp có thể đúc rút và học hỏi trong quá trình...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!