5 bước xây dựng và giữ chân đội ngũ nhân tài

5 bước xây dựng và giữ chân đội ngũ nhân tài

(View this article in English) Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất tại Diễn đàn kinh tế thế giới, bà Marissa Mayer, CEO mới của Yahoo đã chia sẻ rằng trong ngay những tháng đầu mới vào, bà đã thực sự chú trọng vào đội ngũ nhân sự cũng như cải thiện môi trường làm...
What is Myanmar’s Brand of Leadership?

What is Myanmar’s Brand of Leadership?

Yangon, Myanmar (8/2/2013) – Over 120 business leaders from Myanmar convened at the Shape the World Conference on 8 January 2013 to discuss new ideas and review challenges facing Myanmar brands as the country continues to open up rapidly. The event was co-organised...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!