Xây dựng thương hiệu Việt Nam phát triển toàn cầu bắt đầu từ bên trong

Xây dựng thương hiệu Việt Nam phát triển toàn cầu bắt đầu từ bên trong

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2012 – Liệu mô hình các doanh nghiệp Việt Nam có đủ thích nghi để sống sót và phát triển bền vững trong giai đoạn kinh tế thế giới đang xuống dốc? Năm nay tại Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2012, Việt Nam tại Hà Nội, được tổ chức tại khách...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!