[redesign] Home Page

Shape the World™ Consulus is a global innovation consultancy with multidisciplinary business and design capabilities. Using our UNIFY methodology to redesign business model, organisation, and brand experience: our clients in more than 20 cities around the world are...
Nghĩ khác

Nghĩ khác

(Nguồn ảnh: Prestige Singapore) Read in English Trong một thế giới ngày càng phức tạp, một phương thức được dẫn dắt bởi tư duy thiết kế toàn diện 360 độ nhằm tạo ra sự tăng trưởng cao sẽ đem lại hiệu quả cao hơn phương thức quản trị kinh doanh truyền thống   Tháng...

NơichốnCỐTLÕI

NơichốnCỐTLÕI (PlaceCORE) Gói giải pháp toàn diện kết hợp giữa quy hoạch đô thị, kiến trúc, và tư vấn chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa tiềm năng của một dự án Mỗi một dự án bất động sản thành công cần phải được xây dựng dựa trên những thế mạnh sẵn có, đó là lợi...

PlaceCORE: Transform Development Value

PlaceCORE™ Catalyse your place economy and potential through a transdisciplinary solution encompassing urban planning, architecture, landscaping, business, organisational and brand strategies Every successful development project needs to integrate the best the site...

Home

PlaceCORE Maximise your place or development value and potential through a transdisciplinary solution encompassing urban planning, architecture, landscaping, business, organisational and brand strategies. Learn more Design that Shapes the World Learn more PurposeCORE...