Why Consulus is an Economy of Communion Company

This text came from an interview conducted by New City Magazine of Hong Kong in 2015. Today in business having a strategy for unity is essential to innovate better in the new economy. This is what Consulus, an innovation consultancy headquartered in Singapore,...

New Master Page

Shape the World™ We are a global innovation consultancy that delivers business, organizational and design solutions. Every day, from Fortaleza to Singapore, Consulites help companies and places transform using our UNIFY methodology to meet the complex challenges of...

[redesign] Home Page

Shape the World™ Consulus is a global innovation consultancy with multidisciplinary business and design capabilities. Using our UNIFY methodology to redesign business model, organisation, and brand experience: our clients in more than 20 cities around the world are...
Nghĩ khác

Nghĩ khác

(Nguồn ảnh: Prestige Singapore) Read in English Trong một thế giới ngày càng phức tạp, một phương thức được dẫn dắt bởi tư duy thiết kế toàn diện 360 độ nhằm tạo ra sự tăng trưởng cao sẽ đem lại hiệu quả cao hơn phương thức quản trị kinh doanh truyền thống   Tháng...

NơichốnCỐTLÕI

NơichốnCỐTLÕI (PlaceCORE) Gói giải pháp toàn diện kết hợp giữa quy hoạch đô thị, kiến trúc, và tư vấn chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa tiềm năng của một dự án Mỗi một dự án bất động sản thành công cần phải được xây dựng dựa trên những thế mạnh sẵn có, đó là lợi...