Press Room

Chiến lược quản trị: Nghĩ khác – Consulus trên báo Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã có bài phân tích hai trường hợp xử lý và vượt qua khủng hoảng của Malaysia Airlines và Apple, qua đó chỉ ra những điểm khác biệt giữa chiến lược mới được dẫn dắt bởi tư duy thiết kế và chiến lược quản trị truyền thống trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 427.

NetSông thắng lớn trong Cuộc thi tuyển chọn Ý tưởng Quy hoạch & Thiết kế Cảnh quan hai bên bờ sông Hàn của TP Đà Nẵng

Dự án ‘NetSông’ được xây dựng bởi một đội nhóm các chuyên gia đa ngành và đa quốc gia đến từ các đơn vị tư vấn CPG, Consulus, Landscape Jardins Asia và Glopan, đã giành Giải Nhì và Giải phương án có số phiếu bình chọn cao nhất trong Cuộc thi tuyển chọn Ý tưởng Quy hoạch & Thiết kế Cảnh quan hai bên bờ sông Hàn của TP Đà Nẵng.

Ý tưởng thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 6 Bước để hợp nhất các luồng tư duy của nhóm các chuyên gia đa ngành

Khả năng phối hợp với người khác, đặc biệt là những người đến từ ngành nghề, chuyên môn khác, sẽ trở nên vô cùng quan trọng trong việc tạo ra các giải pháp phù hợp với bối cảnh thời đại mới.

La 4° rivoluzione industriale come una via per l’ideazione: 6 passi per integrare intelligenze e competenze

Molti di noi sono coscienti che la 4° rivoluzione industriale è ormai prossima e che il suo arrivo cambierà profondamente il nostro modo di vivere, lavorare e intrattenerci. Quindi, tanto più riusciremo a lavorare proficuamente con gli altri, specialmente con chi proviene da altri settori e discipline, tanto più saremo in grado di sviluppare le soluzioni appropriate per la nuova epoca.

4th Industrial Revolution Way of Ideation: 6 Steps to Unify Experts and Streams of Thought

Many of us know that the 4th Industrial Revolution is upon us and it will fundamentally change the way we live, work and play. So how well you work with each other, especially with someone of another discipline will matter in terms of creating the type of solutions that are suitable for this new era.