Press Room

Prof. Paolo Frizzi to speak about Global ethic and the peace potential of religions in the European Parliament

Prof. Paolo Frizzi, Academic Coordinator at “Sophia Global Studies” Research Center, Professor of “Religions and Global Processes” at Focolare Movement, Italy and Country Director of Consulus Italy has accepted the invitation to be a speaker at the conference titled “Peace through religion? “Weltethos”/Global ethic and the peace potential of religions” on 16 May in the European Parliament, Strasbourg.

Chiến lược quản trị: Nghĩ khác – Consulus trên báo Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã có bài phân tích hai trường hợp xử lý và vượt qua khủng hoảng của Malaysia Airlines và Apple, qua đó chỉ ra những điểm khác biệt giữa chiến lược mới được dẫn dắt bởi tư duy thiết kế và chiến lược quản trị truyền thống trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 427.

NetSông thắng lớn trong Cuộc thi tuyển chọn Ý tưởng Quy hoạch & Thiết kế Cảnh quan hai bên bờ sông Hàn của TP Đà Nẵng

Dự án ‘NetSông’ được xây dựng bởi một đội nhóm các chuyên gia đa ngành và đa quốc gia đến từ các đơn vị tư vấn CPG, Consulus, Landscape Jardins Asia và Glopan, đã giành Giải Nhì và Giải phương án có số phiếu bình chọn cao nhất trong Cuộc thi tuyển chọn Ý tưởng Quy hoạch & Thiết kế Cảnh quan hai bên bờ sông Hàn của TP Đà Nẵng.

Ý tưởng thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 6 Bước để hợp nhất các luồng tư duy của nhóm các chuyên gia đa ngành

Khả năng phối hợp với người khác, đặc biệt là những người đến từ ngành nghề, chuyên môn khác, sẽ trở nên vô cùng quan trọng trong việc tạo ra các giải pháp phù hợp với bối cảnh thời đại mới.