Press Room

Prof. Paolo Frizzi to speak about Global ethic and the peace potential of religions in the European Parliament

Prof. Paolo Frizzi, Academic Coordinator at “Sophia Global Studies” Research Center, Professor of “Religions and Global Processes” at Focolare Movement, Italy and Country Director of Consulus Italy has accepted the invitation to be a speaker at the conference titled “Peace through religion? “Weltethos”/Global ethic and the peace potential of religions” on 16 May in the European Parliament, Strasbourg.

Chiến lược quản trị: Nghĩ khác – Consulus trên báo Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã có bài phân tích hai trường hợp xử lý và vượt qua khủng hoảng của Malaysia Airlines và Apple, qua đó chỉ ra những điểm khác biệt giữa chiến lược mới được dẫn dắt bởi tư duy thiết kế và chiến lược quản trị truyền thống trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 427.