MụcđíchCỐTLÕI

Gói giải pháp tư vấn chủ chốt của Consulus và cũng là giải pháp chuyển đổi 3-trong-1 đầu tiên trên thế giới bao gồm chuyển đổi 3 mảng chính: kinh doanh, nhân sự và thiết kế thương hiệu.

Gói giải pháp được thiết kế hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp nhận dạng mục đích độc đáo, xây dựng hệ thống & văn hóa tổ chức vững mạnh nhằm khuyến khích sáng tạo và đổi mới

Có nhiều doanh nghiệp đang phải vật lộn rất nhiều để đổi mới và sáng tạo do mô hình tổ chức của họ hoạt động giống như những chiếc xe hơi cũ kỹ chạy bằng dầu diesel. Để đổi mới hay tăng tốc độ chạy của xe, họ cần phải được trang bị thêm các hệ thống định vị mới (Tái định dạng Mục đích doanh nghiệp), thay đổi động cơ của xe (Tái thiết lại mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức) và đưa vào khung xe mới (Tái thiết kế trải nghiệm thương hiệu). Đây là những việc mà chúng tôi giúp các doanh nghiệp thực hiện, để hỗ trợ họ chuyển hoá doanh nghiệp mình từ bên trong ra bên ngoài, để từ đó có thể trở thành các phương tiện tạo ra đổi mới sáng tạo cho thế kỷ 21.

Phương thức tiếp cận của chúng tôi

Thông qua phương thức tiếp cận độc đáo, tích hợp kinh doanh, tổ chức và thiết kế, chúng tôi giúp các doanh nghiệp rà soát mục đích của doanh nghiệp, tái thiết kế mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức và thiết kế mới các sản phẩm và trải nghiệm khách hàng để từ đó hình thành tương lai cho chính mình.

Tweet this: Without transforming leaders and redesigning internal approaches, an organisation cannot profit from innovation.

Nghiên cứu toàn diện 360°

Khi các chuyên gia quản trị kinh doanh và các chuyên gia thiết kế sáng tạo tiến hành nghiên cứu cùng nhau, họ sẽ có được những nhận định và phân tích sâu sắc về từng doanh nghiệp, tổ chức. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô hình kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, mối quan hệ với khách hàng và trải nghiệm thương hiệu bằng mọi cách thức có thể để đảm bảo không bỏ sót một khía cạnh nào.

Văn hoá tổ chức dựa trên tính hợp tác có ý nghĩa

Hầu hết văn hóa các doanh nghiệp đều được thiết kế một cách nghèo nàn, khó có thể tạo ra tính hợp tác và tính sáng tạo cho nội bộ. Với mô hình mục đích là kim chỉ nam, chúng tôi đào tạo các đội nhóm nội bộ, giúp đỡ tái thiết kế các quy định và tập quán trong mỗi doanh nghiệp, từ đó, xây dựng văn hóa tổ chức riêng biệt.

Mô hình Mục đích độc đáo

Việc kết hợp cách tiếp cận thống kê với lối suy nghĩ sáng tạo cho phép chúng tôi giúp các doanh nghiệp nhận dạng một mục đích bền vững cho doanh nghiệp mình. Mục đích này hoạt động như một điểm tham chiếu chiến lược giúp dẫn đường mô hình doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, kế hoạch ươm mầm thế hệ lãnh đạo kế tiếp và trải nghiệm thương hiệu.

Trải nghiệm thương hiệu độc đáo

Chúng tôi coi thiết kế là một phương tiện để đi tới đích. Thiết kế không đơn giản mang tính chất trang trí, mà nó phải giúp cấu thành câu chuyện về thương hiệu. Được dẫn dắt bởi mô hình mục đích, chúng tôi thiết kế những bản sắc trực quan, ngôn ngữ và môi trường nhằm giúp thương hiệu nổi bật và kết nối được với tất cả các đối tượng liên quan.

Được ứng dụng trên 18 thành phố trong một thập kỷ

Gói giải pháp MụcđíchCỐTLÕI được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp và tổ chức của châu Á và đã chuyển hoá tổ chức thành công cho các tập đoàn, doanh nghiệp mô hình gia đình, tổ chức chính phủ ở trên 18 thành phố chính từ năm 2004.

Thách thức
 • Lợi nhuận biên giảm dần
 • Không có khả năng giữ chân nhân tài
 • Bị bế tắc trong cuộc chiến về giá
 • Thiếu khả năng mở rộng kinh doanh
 • Thiếu khả năng đổi mới
Tình huống
 • Chuyển giao thế hệ
 • Thay đổi mô hình kinh doanh
 • Mua bán & sáp nhập
 • Tiền IPO
Các kết quả thu được
 • Mục đích doanh nghiệp được làm rõ
 • Văn hóa tổ chức được tăng cường
 • Tốc độ tăng trưởng tăng cao thông qua thiết kế mô hình kinh doanh
 • Trải nghiệm thương hiệu được khác biệt hóa
Danh mục dịch vụ cung cấp
 • Rà soát mô hình kinh doanh tổng quan
 • Rà soát trải nghiệm thương hiệu
 • Thiết kế mô hình mục đích
 • Thiết kế văn hóa tổ chức
 • Chương trình phát triển lãnh đạo nội bộ
 • Chiến lược thông điệp thương hiệu
 • Thiết kế trải nghiệm thương hiệu

6 Bước để chinh phục Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Dành cho Doanh nghiệp B2B (Doanh nghiệp bán hàng cho Doanh nghiệp)

 • Rà soát toàn diện mô hình kinh doanh; đề xuất chiến lược đối với mô hình kinh doanh hiện tại và phân tích các cơ hội phát triển.
 • Workshop hoạch định chiến lược với các lãnh đạo cấp cao nhằm tạo sự thống nhất và đồng lòng ở cấp độ cao nhất.
 • Đề xuất lộ trình phát triển chiến lược, tập trung vào định hướng làm mới doanh nghiệp.
 • Đề xuất bản sắc trực quan (logo và nhận diện thương hiệu) dựa trên mục đích doanh nghiệp đã được xác định rõ ràng.

Dành cho Doanh nghiệp B2C (Doanh nghiệp bán hàng cho người tiêu dùng)

 • Rà soát toàn diện và nhận diện các lĩnh vực có thể tác động tăng doanh thu thông qua xây dựng thương hiệu.
 • Tăng cường các cơ hội doanh thu thông qua tái cơ cấu tổ chức nhằm khuyến khích hợp tác nội bộ và tăng hiệu quả làm việc.
 • Củng cố giá trị cảm nhận của khách hàng về thương hiệu và tăng biên lợi nhuận thông qua cải thiện trải nghiệm bán lẻ & marketing.

Doanh nghiệp bạn đang quan tâm tới Gói Giải pháp MụcđíchCỐTLÕI?