KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 4.0™

Rà soát khả năng hợp tác cho đổi mới sáng tạo và phát triển của doanh nghiệp, và sẵn sàng đón Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Vào những năm 1920, các doanh nghiệp thành công thường có tuổi thọ trung bình là 67 năm. Ngày nay, tuổi thọ trung bình đã bị rút ngắn lại thành 15 năm.

Forbes

Quý doanh nghiệp đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách của Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0?

Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tạo áp lực thay đổi và đa dạng hoá lên tất cả các tổ chức và nền kinh tế. Thay đổi là một điều tất yếu của cuộc sống. Sự đa dạng cũng vậy. Chìa khoá giúp một doanh nghiệp quản lý được sự thay đổi và sự đa dạng chính là khả năng hợp nhất ở mọi khía cạnh. Từ kinh nghiệm tư vấn cho các tập đoàn lớn trên toàn thế giới trong 13 năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng có đến 90% khách hàng của chúng tôi chọn “UNITY” (tạm dịch: sự đoàn kết, hợp nhất) làm giá trị cốt lõi mà họ cho là quan trọng nhất cho sự đổi mới sáng tạo và phát triển của doanh nghiệp. Mặc dù họ đều mong muốn tạo nên sự đoàn kết trong đội nhóm của mình, hầu hết các mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức của họ lại không được thiết kế nhằm khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ và đổi mới sáng tạo, điều này đã làm hạn chế tiềm năng phát triển, kéo dài xung đột và là mầm mống gây nên khủng hoảng về tài chính của doanh nghiệp.

Giới thiệu về chương trình Kiểm toán Hợp nhất 4.0

Chương trình khảo sát này sẽ giúp rà soát và đánh giá khả năng hoạt động hợp tác thống nhất để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp trong thời đại mà mọi nguyên tắc cũ đang bị phá vỡ. Những phân tích thu được từ chương trình kiểm toán cho phép chủ doanh nghiệp đánh giá khả năng đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp mình. Các phân tích, nhận định cũng như các khuyến nghị chiến lược sẽ được tổng hợp lại trong Báo cáo khảo sát. 

Hướng dẫn tiến hành khảo sát

1

Chương trình kiểm toán bao gồm 27 câu hỏi, mỗi câu hỏi với 4 phương án lựa chọn.

2

Để đảm bảo tính chính xác, cần có ít nhất 70% nhân sự của doanh nghiệp, bao gồm cả đội ngũ lãnh đạo cấp cao và cấp trung tham gia làm bài đánh giá.

3

Bài khảo sát sẽ được thực hiện trực tuyến và có thể hoàn thành trong khoảng từ 15 – 20 phút.

CÁCH ĐỌC BÁO CÁO

Báo cáo Kiểm toán sẽ chỉ ra hiện trạng hiệu quả hợp nhất của doanh nghiệp ở 3 khía cạnh: mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức và trải nghiệm thương hiệu. Đồng thời bản báo cáo cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị giúp doanh nghiệp cải thiện và tối đa hoá nguồn lực hiệu quả hơn để sẵn sàng cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các Biên Hợp nhất có ý nghĩa như thế nào?

Báo cáo Kiểm toán sẽ chỉ ra rõ Biên Hợp nhất của doanh nghiệp hiện đang là gì trong số 4 biên hợp nhất dưới đây và mối tương quan của từng Biên với Đổi mới và Tăng trưởng (xem biểu đồ).

Biên 0 – Hợp nhất bằng không (Zero Unity)

Doanh nghiệp của bạn sở hữu nhiều nhân tài, có những năng lực và nguồn lực cần thiết nhưng đa số họ đang làm việc riêng lẻ vì không có một quy trình hoặc nền tảng hiệu quả giúp họ hợp tác cùng nhau.

Biên 1 – Hợp nhất trên cơ sở giao dịch (Transactional Unity)

Doanh nghiệp của bạn sở hữu nhiều nhân tài, có những năng lực và nguồn lực cần thiết nhưng chỉ có một số bộ phận đang phối hợp với nhau trong công việc hàng ngày và hầu hết họ vẫn làm điều đó một cách miễn cưỡng, không coi đó là một mối quan hệ mà chỉ đơn thuần là một giao dịch, do đó hoạt động phối hợp này chỉ được coi là trên cơ sở giao dịch đơn thuần.

Biên 2 – Hợp nhất trên cơ sở phối hợp chặt chẽ (Collaborative Unity):

Doanh nghiệp của bạn sở hữu nhiều nhân tài, có những năng lực và nguồn lực cần thiết. Bạn có những quy trình và hệ thống nhằm chủ động hợp nhất các nhân tài nhằm tạo ra giá trị cao hơn. Trong tổ chức của bạn, mọi người có sự tin tưởng lẫn nhau ở mức độ vừa và đã có những thành quả đạt được từ sự hợp tác.

Biên 3 – Hợp nhất có tính chuyển hoá (Transfigurative Unity)

Doanh nghiệp của bạn sở hữu nhiều nhân tài, có những năng lực và nguồn lực cần thiết. Bạn có những quy trình và hệ thống được thiết kế độc đáo và có hiệu quả, giúp chủ động kết nối mọi nguồn lực nhằm tạo ra đổi mới sáng tạo, từ đó đạt được những đột phá trong kết quả kinh doanh. Sự tin tưởng giữa các cá nhân trong tổ chức đạt ở mức cao, và quá trình chủ động hợp tác đem lại nhiều thành quả đột phá, có khả năng thay đổi vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Chương trình Kiểm toán Hợp nhất 4.0 và Workshop HỢP NHẤT giúp đem lại sự tin tưởng lẫn nhau mà lãnh đạo công ty đã muốn xây dựng từ lâu, giúp đội nhóm của chúng tôi cởi mở hơn để đón nhận những ý kiến góp ý và gợi ý từ người khác. Không những thế, workshop còn giới thiệu đến với chúng tôi một phương pháp đổi mới sáng tạo hoàn toàn mới, giúp thắt chặt các mối quan hệ, đưa mọi người đến gần với nhau hơn để từ đó mỗi người đóng góp hết khả năng của mình.

Antonio Jorge P. Guimarães Júnior

Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Gửi yêu cầu