La 4° rivoluzione industriale come una via per l’ideazione: 6 passi per integrare intelligenze e competenze

Molti di noi sono coscienti che la 4° rivoluzione industriale è ormai prossima e che il suo arrivo cambierà profondamente il nostro modo di vivere, lavorare e intrattenerci. Quindi, tanto più riusciremo a lavorare proficuamente con gli altri, specialmente con chi proviene da altri settori e discipline, tanto più saremo in grado di sviluppare le soluzioni appropriate per la nuova epoca.

Chiến lược Việt để tham gia vào thế giới mở – Consulus chia sẻ trên Doanh Nhân Sài Gòn

Nếu các doanh nghiệp Việt thực sự muốn cạnh tranh bình đẳng trong bối cảnh làn sóng cạnh tranh mới đang xuất hiện trước tầm mắt, thì vấn đề nằm ở sự lựa chọn của mỗi doanh nghiệp, chứ không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Mua bán và Sáp nhập: Làm thế nào để khiến cho những thương vụ nhiều chữ ngờ này thực sự làm việc cho bạn

Nếu thiếu đi một kế hoạch tích hợp sau sáp nhập, tất cả hoài bão và những ý định tốt đẹp dành cho bất cứ thương vụ M&A nào cũng sẽ thành con số 0.