Chiến lược Việt để tham gia vào thế giới mở – Consulus chia sẻ trên Doanh Nhân Sài Gòn

Chiến lược Việt để tham gia vào thế giới mở – Consulus chia sẻ trên Doanh Nhân Sài Gòn

View in English Đồng tác giả: Lawrence Chong và Phạm Thị Thu Hằng Có thể thấy rõ là cả thế giới vẫn chưa mất đi cảm giác ngon miệng cho bữa tiệc tự do hoá thương mại ngày càng nhộn nhịp. Khi vòng đàm phán Doha thất bại vào năm 2008, mọi người đều phỏng đoán lo sợ rằng...
Empty your judgement before you speak

Empty your judgement before you speak

These Shape the World Thoughts have guided business leaders and workplaces since 2012 to help create a culture of purpose-driven creativity. You may use them for personal reflection or for group sharing. If you like, do share your experiences on our LinkedIn or...