Pense diferente

Pense diferente

Read in English “Observa-se, de tempos em tempos, que os livros de gestão de empresas e de pessoas mudam nomenclaturas usadas para definir os mesmos pontos, apenas para vender mais livros. Entretanto, algo realmente novo está sendo apresentado ao Brasil, após...
10 regras para inovar de dentro para fora

10 regras para inovar de dentro para fora

Read in English “O Brasil é um País criativo e inovador por excelência. Para citar apenas um exemplo, é genuinamente nossa, exclusiva, a utilização do cheque como título de crédito, denominado cheque “pós-datado”. Outro indicador dessa criatividade é a grande...
Nghĩ khác

Nghĩ khác

(Nguồn ảnh: Prestige Singapore) Read in English Trong một thế giới ngày càng phức tạp, một phương thức được dẫn dắt bởi tư duy thiết kế toàn diện 360 độ nhằm tạo ra sự tăng trưởng cao sẽ đem lại hiệu quả cao hơn phương thức quản trị kinh doanh truyền thống   Tháng...
Ý tưởng thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư:  6 Bước để hợp nhất các luồng tư duy của nhóm các chuyên gia đa ngành

Ý tưởng thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 6 Bước để hợp nhất các luồng tư duy của nhóm các chuyên gia đa ngành

Read in English Nhiều người trong số chúng ta đã biết rất rõ một điều rằng: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp lên tất cả chúng ta, và nó sẽ đem đến những thay đổi lớn với cách chúng ta sinh hoạt, làm việc và giải trí. Theo Diễn đàn...