myVillage- của tôi cũng là của bạn

myVillage- của tôi cũng là của bạn

myVillage @ Serangoon Garden Với mục đích xuyên suốt nhằm xây dựng nên một khu mua sắm được mọi người dân quanh Serangoon Gardens đón nhận và yêu mến, myVillage đã và đang triển khai hiệu quả các chiến dịch marketing tương tác nhằm tạo ra một trải nghiệm thương hiệu...
myVillage @ Serangoon Garden

myVillage @ Serangoon Garden

myVillage @ Serangoon Garden Through a purpose-driven strategy developed by Consulus, myVillage was able to implement community initiatives that help build a unique and distinctive place experience for its customers.   In the information age of today, attracting...

Singapore – World Centre

Consulus Singapore Our goal is to help enterprises and places transform in order to meet the challenges of Industry 4.0 The capabilities and the type of solutions that we provide in Consulus Singapore. Business Transformation Solutions – PurposeCORE 50% Place...