myVillage- của tôi cũng là của bạn

myVillage- của tôi cũng là của bạn

myVillage @ Serangoon Garden Với mục đích xuyên suốt nhằm xây dựng nên một khu mua sắm được mọi người dân quanh Serangoon Gardens đón nhận và yêu mến, myVillage đã và đang triển khai hiệu quả các chiến dịch marketing tương tác nhằm tạo ra một trải nghiệm thương hiệu...
myVillage @ Serangoon Garden

myVillage @ Serangoon Garden

myVillage @ Serangoon Garden Through a purpose-driven strategy developed by Consulus, myVillage was able to implement community initiatives that help build a unique and distinctive place experience for its customers.   In the information age of today, attracting...

The Interview about Consulus

Lawrence Chong, CEO at Consulus, was interviewed by Singapore news radio station, 938 Live on their morning programme, “Small Talk, Big Returns”. Chong shared his views on the common misconceptions on branding, contrasting them with Consulus’...